A succulent sashimi snow bowl

Sashimi Platter

A sashimi masterpiece. Salmon, tuna, octopus, yellowtail, snapper, scallop, surf clam, uni, ami ebi & squid sashimi. Choice of Toro or Uni.